దరఖాస్తు- మామిడి మరియు జీడీ చెట్ల ఫలసాయమునకు వేలం నోటీసు / Bid Application-Auction Notice for Mango and Cashew Tree Produce

గమనిక: బిడ్ డిపాజిట్ రూ. 50,000/- (రిఫండబుల్) డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్/బ్యాంకర్ చెక్ ద్వారా “సెంట్రల్ ట్రైబల్ యూనివర్శిటీ ఆఫ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్”…

Continue Reading

Auction Notice for Mango and Cashew Tree Produce for the current season up to 31st July 2024

మామిడి మరియు జీడీ చెట్ల ఫలసాయమునకు – వేలం నోటీసు కేంద్రీయ గిరిజన విశ్వవిద్యాలయమునకు చెందిన మెంటాడ మండలం చినమేడపల్లి మరియు…

Continue Reading

మామిడి మరియు జీడీ చెట్ల ఫలసాయమునకు – వేలం నోటీసు

మామిడి మరియు జీడీ చెట్ల ఫలసాయమునకు – వేలం నోటీసు కేంద్రీయ గిరిజన విశ్వవిద్యాలయమునకు చెందిన మెంటాడ మండలం చినమేడపల్లి మరియు…

Hands on training on molecular biology techniques and laboratory visit

Educational trips to different organizations provide students with practical, real-world experience outside of the classroom setting,…

Continue Reading

Biotech Talk Series-4: Economical process development of Biologicals

The fourth lecture of the “Biotech Talk Series” was delivered by Dr. ASC Chalapathi Rao P.h.D,…

Continue Reading

WORLD SOCIAL WORK DAY CELEBRATIONS

The Department of Social Work organized a seminar on World Social Work Day, featuring a distinguished…

Continue Reading

WORLD SOCIAL WORK DAY Competitions

World Social Work Day was celebrated by the Department of Social Work with a special focus…

Continue Reading

A seminar on Viksit Bharath@2047: Emerging Trends in Geochemistry and Geochemical Analysis

The Department of Geology, Central Tribal University of Andhra Pradesh organized a seminar on “Viksit Bharath@2047:…

Continue Reading

Interactive Meet on Molecular Intricacies of Plant Associated Microorganisms – 2024 (MIPAM – 2024), 18–20 March, 2024

 

Release of Flora Guide of CTUAP “Ecological Insights of CTUAP”

The students of Department of Biotechnology took up an ecological survey in and around CTUAP under…

Continue Reading